TARTALOMA

Autochthon

autocJwn. A csodás Atlantis sziget királya (Plat. Crit. 114, b), Posidon és Clito fia; a földből csodás módon származott s hír szerint róla nevezték a benszülötteket autochthonoknak. Preller, Philol. VII. l. ma is amaz őslakókat jelenti, kik nem bevándorlás, hanem ottszületés révén bírnak valamely földet; latin aequivalense Aborigines, indigenae. Különösen az arcadiabeliek és athenaeiek voltak büszkék eme benszülöttségükre, bár ez utóbbiak kevésbé jogosan. Thuc. 1, 2. E dicsekvésük miatt Antisthenes a csigával hasonlította őket össze s a föld szülötteinek, ghgeneiV, mondja. Az athenaei nők benszülöttségük fitogtatása végett szivesen hordtak aranytücsköket hajukban, mint hajéket; a tücsök ugyanis a földben lakik.

K. J.