TARTALOMA

Autolycus

AutolukoV. – 1. Hermes fia, Anticlea atyja, Odysseus nagyatyja. Atyjától nyerte a tolvajlás és csalás adományait, melyek által hirhedtté vált. Ov. Met. 9, 311. a. közmondásosan a m. tolvajkodó ember. Plaut. Bacch. 275. Mart. S, 59, 4. A parnassuson lakott; ott vadászott nála Odysseus, mikor azt a sebet kapta, melynek helyéről dajkája ismerte meg hazatértekor. Hom. Od. 19, 394. Ellopja Amyntor sisakját (Hom. Il. 10, 266), Heraclesnek tanítója a birkozásban. – 2. Görög mathematikus és csillagász, az aeoliai Pitanéból, vir. 330 körül, iratainak kiadása F. Hultsch-tól 1885. – 3. Deimachus fia, argonauta, Sinope alapítója.

L. N.