TARTALOMA

Aelianus

AilianoV. – 1. A. a tactikus, Trajanus császár idejében élt; ránk maradt tőle egy munka, mely a hellenistikus korszak hoplitaphalanxának elemi tactikáját tárgyazza; világos, szakszerű munka, mely azonban valószínüleg Polybius elveszett munkája után készült. Fl. Arrianus (l. o.) átdolgozta, Bölcs Leo kiírta. Kiadták Köchly és Rüstow (a Griech. Kriegschriftsteller II. a. köt.-ben); új kiadása k. M. Müllertől várható. – 2. Claudius A., a sofista, Septim. Severus császár idejében élt s arciereuV volt Suidas szerint Praenestében; Italiából állítólag sohasem tette ki a lábát. Irt egy poicilh istoria (varia hist.) cz. munkát 14 könyvben, különböző apró történetkék és anecdotonok gyüjteményét, melyet legutóbb kiadott Hercher (Lipcse, 1864–66) 20 db. epistolai agroikikai-ival és 17 könyvből álló peri xjwn idiothtoV (de natura animalium)cz. munkájával együtt; utóbbi műve, mely az állatvilágból közöl kis történeteket, kivált azért becses, mert régibb irókból tartalmaz idézeteket. Tartalmánál fogva mindig sokat olvasták (Theophylactes Symocatta, Glycas stb.), a XIV. század elején élt ephesusi Manuel Philes ugyanolyan czímű költeményéhez felhasználta.

V. R.