TARTALOME

Erythraeum mare, Rubrum mare

h ’EruJra Jalassa, így nevezték valószínűleg a korálltelepek szinéről a tengeröblöt Arabia, Susiana, Persis és Carmania között (v. ö. Tac. Agr. 12), később sinus Persicus (l. ezt), azután az India, Arabia és Africa közötti tengert a Perzsa- és Arab tengeröböl belefoglalásával együtt. Hdt. 1, 1. 2, 158., ép igy Pseudo-Arrian. periplouV thV ’Er. Jal. Később, pl. Ptolemaeusnál és Agathemerusnál (a hol az egész tengerre csak az ’Indicon pelagoV elnevezés szerepel), csak a Bab el Mandeb út és Arabia délkeleti partja közötti tengerrészt nevezték így.

E. B.