TARTALOME

Eryx

Erux – 1. Ókori mesés hős, a kiről az alább leírt siciliai hegységet nevezték el. Fia volt Aphroditének és Posidonnak, mások szerint athenaei Butesnek. Diod. 4, 83. Midőn ugyanis az Argo a Sirenek mellett elvitorlázott, Butes a kisértésnek sehogyan sem tudott ellentállani; a tengerbe ugrott tehát, de Aphrodite megszánta és Lilybaeumba vitte magával, s ennek az együttlétnek gyümölcse volt E., a róla elnevezett hegy aljában az elymusok királya, különben hatalmas ökölvívó, a ki Heraclesszel is szembeszállott, de a mérkőzésben halálát lelte. Apollod. 2, 5, 10; Verg. Aen. 5, 392 skk. Hyg. fab. 260. – 2. E. v. Erycus, 751 m. magas hegy Siciliának nyugati részében, közel Drepanához. Magaslatán volt az a Venus templom, melyet állítólag Aeneas alapított (Verg. A. 5, 759. Tac. Ann. 4, 43), s a melyről az istenasszonyt melléknevén Erycinának nevezték. A hegynek nyugati lejtőjén egy ugyancsak E. nevű város is volt, melyet a pún háborúkban ismételten elpusztítottak, míg lakosaikat végül is Drepanába telepítették. Ennek az E. városnak falaiból az ásatások jelentékeny részleteket hoztak felszinre. Hdt. 4, 45. Thuc. 6, 2. Diod. 4, 83. Strabo, 6, 272.

L. M.