TARTALOME

Eryximachus

EruximacoV, athenaei orvos, Acumenus fia, ki Hippias sophista előadásainak egyik hallgatója volt. Plato Symposionában ő is kifejti nézeteit a szerelemről orvosi álláspontból kiindulva (186–188 E).

V. R.