TARTALOMA

Academia

Akadhmeia, ’Akadhmia, nyilvános tér a Cephissus folyó mellett, 6 stadiumnyira Athenaetől északnyugatra, Academus (l. o.) Herosnak szentelve, azután gymnasium, melyet Hipparchus fallal vett körül és meghatározta rendeltetését, körülvenni Cimon kezdette platanus és olajfaültetvényekkel. Paus. 1, 29, 3 sk. Plut. Cim. 13. Hor. ep. 2, 2, 45. Sétáló és testgyakorlásra szánt helyeken kívül volt ott a muzsáknak egy oltára Speusippus alkotta szobrokkal, Zerus Cataebatesnek, Erosnak, Herculesnek, Prometheusnak oltárai, Athanae istennőnek szentélye, Zeus Moriusnak oltára és ennek védelme alatt álló 12 szent olajfa (moriai) stb. Itt tanított Plato és tanítványai, a kiket aztán academikusoknak neveztek. Az a. közelében de a falon kívül volt egy Platótól ültetett kertben, melyben tanítás czéljaira szolgáló épület is volt, Platónak sírja és egy régi torony, melyet az embergyűlölő Timon használt volt lakásul. Paus. 1, 30, 3. Az a.-t még az ellenség is kímélte, míg aztán Sulla alatt a város ostroma alkalmával a fákból hadigépeket csináltak (Plut. Sull. 12); Cicero Puteoli mellett lévő birtokának is A. volt a neve, tusculumi birtokán is volt egy A., valószínüleg porticus (csarnokos épület). Cic. ad Att. 1, 9, 2. 11, 3. tusc. 2, 2.

K. B.