TARTALOMA

Academus

AkadhmoV (néha Hecadeums és Echedemus is), athenaei heros, a róla elnevezett Academitának törzsökös hőse. A hagyomány szerint akkor, midőn Theseus Helenát elrabolta volt és a Dioscurusok testvéröket keresték, A. volt az, a ki megmondta, hogy Theseus Helenát Aphidnaeban rejtegeti. Ugyanezért a Dioscurusoknál nagy kegyben állott, ennek révén pedig a lacedaemoniak is nagyban tisztelték és valahányszor Atticát megtámadták, a neki tulajdonitott földdel mindig kiméletesen bántak. Plutarch. Theseus élete, 32. Kétségkívül azonos vele az az Echemus, a ki Steph. Byt. szerint (s. v. ’Ekadhmeia) Marathonnal együtt jött Arcadiából Atticába; némelyek szerint az arcadiai Aëropusnak, mások szerint Colonusnak fia volt. V. ö. Kirchner Attica et Peloponnesiaca (Greifswald, 1890).

L. M.