TARTALOML

Lares

(régibb alakja Lases, jelentése valószínűleg: urak), az elhunytak jó szellemének a neve, a kik haláluk után is gondot viselnek utódaikra. A L. tisztelete talán onnan ered, hogy a rómaiak eredetileg saját házukban temették el halottaikat, míg ezt a szokást a lex XII tabularum el nem tiltotta. Minden háznak meg volt a maga lar familiarisa, a család védő geniusa, úgyszólván ura, a kinek főgondja, hogy magva ne veszszen. Szoborképe (rendszerint rövid tunicában, egyik kezében csészével, a másikban serleggel, l. 505. á.) a két Penates között állott a Larariumban, a L. szekrényében, még pedig régebbi időkben a házi tűzhely mellett az atriumban, később az ebédlőben, s e szoborcsoportozatot együttesen Lares vagy Penates névvel illették. A régi vallásos római gyermekeivel együtt naponként imádkozott a L.-hez, s étkezéskor kis csészékben (patallae) részt ajánlott neki a családi tűzhelyen, ha pedig a L. nem az ebédlőben voltak, akkor a Lararium előtt. Rendszeres áldozatok a hónap három fő napján (Calendae, Nonae, Idus) illették meg a L.-eket, szintúgy jelentős családi ünnepeken: a családfő születése napján, ha a fiú fölvette a toga virilist, a leány férjhezmenetelekor, ha a fiú új asszonyt hozott a házhoz, ha egy családtag nagy útról jött haza stb. Ilyenkor a L.-t koszorúval övezték, kalácsot, mézet, tömjént, bort áldoztak neki, s élő állatot, főleg disznót vágtak le tiszteletére. Plaut. Cist. 2, 1, 46. 2, 2, 55. Aul. 2, 8, 15. Hor. od. 3, 23, 4. Tibull. 1, 3, 33. Ov. fast. 2, 633. Prop. 4, 1. 132. Pers. 5, 31. Házon kívül is védő istenek gyanánt szerepeltek a L. (viales, permarini, ilitares, rurales). Keresztutak kápolnáiban is voltak szobraik (L. compitales), s Compitalia nevű ünnepeiket téli időben, rendszerint a Saturnalia-ünnep napjai után tartották meg. Az actiumi csata után minden larariumban Augustus geniusának is áldoztak. Voltak továbbá állami L. (praestites), melyeknek már a legrégibb időben volt Romában oltáruk és templomuk. Ov. fast. 5, 129 sk. A L.-hez utazás vagy háború alkalmával is imádkoztak, vagy ha tengerre szálltak. Jó szellemükkel éles ellentétben állanak a Larvae (l. o.)

G. J.

505. Lar (bronz).

505. Lar (bronz).