TARTALOML

Largiana

(Rav. 4, 7 Lagiana), másodrangú táborhely Daciában. A tabula Peutingeriana szerint azon útvonalon feküdt, mely Napocából (Kolozsvár) Porolissumba (Moigrád) vezetett. Ott kellett lenni, a hol ma Zutor helység van, mert ennek tábormaradványai (Torma, Adalék északnyugati Dacia föld- és helyiratához az Akadémia Évkönyveiben, 1864, 10. l.) Romlottól (Certia) épen 17. r. mérföldre esnek, a mennyi a tab. Peutingeriana szerint a távolság a két hely között. A Zutorban talált téglák N. M: O. bélyeggel (CIL III 8074, 27) vannak ellátva, a melyből az tünnék ki, hogy Largiantá egy n(umerus) m(ilitum) O(srhoënorum) tartotta megszállva. Zutorból származik még a CIL III 7644 felirat, melyben valamely lovascsapat (aal) duplicariusa fordul elő.

K. BÁ.