TARTALOML

Lex Aebutia

1) Kr. e. 154-ből, megtiltotta, hogy valamely rendkívüli hivatalt rá ne ruházhassanak se arra, a ki fölállítását indítványozta, se pedig annak a collegáira vagy rokonaira (ic. leg. agr. 2, 8); 2) Kr. előtt 200-ból, a legis actiók helyébe a formularis eljárást hozta be, 1. Formula. A 12 táblás törvény több rendelkezését is hatályon kívül helyezte.