TARTALOML

Lex Aelia

1) Kr. e. 194-ben 2 colonia telepítését rendelte el Brutii és Thurii területén, hogy az elégedetlen latinusok anyagi helyzetén segítsen Liv. 34, 53); 2) lex Aelia Fufia, két egymást kegészítő plebiscitum, kbl. Kr. e. 156-ból; elrendelték, hogy törvényhozás alkalmával a magistratusok auspiciumot tarthatnak, s ha észleletük nem kedvező, máskorra halaszthatják a gyűlés megtartását (obnunciatio, l. Divinatio); e törvényeket, melyek a néptribunusok sűrű ujításait korlátozták, Clodius lényegükben eltörölte (Cic. Set. 15. prov. cons. 19); 3) lex Aelia Sentia, Kr. u. 3-ban, a rabszolgafölszabadítás túlságos elharapódzását korlátozta. Gaj. 1, 13, 18. 19. 25–29. L. Manumissio és Dediticii.