TARTALOML

Lex Aemilia

1) de potestate censoria, Kr. előtt 433-ban, a censura tartamát, mely addig 5 év volt, 18 hóra szállította le (Liv. 4, 24); 2) sumtuaria, Kr. e. 115-ből, meghatározta lakomákra nézve az ételek számát és nemét (Gell. 2, 24. Plin. n. h. 8, 57); 3) de libertinorum suffragiis, szintén azon évből, elrendelte a libertinusoknak beosztását a városi tribusokba (Aur. Vict. vir. ill. 72); 4) Kr. e. 49-ben fölhatalmazta kivételesen M. Aemilius Lepidus praetort, hogy dictatort nevezzen ki. Dio 41, 36.