TARTALOML

Lex Cornelia

1) az agrigentumi senatus cooptatiójáról (Cic. Verr. 2, 50); 2) az ellenséges fogságban elhaltak végrendeletének érvényességéről; 3) Caecilia de Cicerone revocando, Kr. e. 57-ben; 4) de novis tabulis és de mercedibus habitationum annuis, Kr. e. 47-ben; e javaslataival P. Curnelius Dolabelle adósságokat s bizonyos házbértartozásokat akart leszállítani, de törekvése, miként a Caelius rufusé, hajótörést szenvedett. Dio 42, 29, 32. Liv. ep. 113.