TARTALOML

Lex Domitia

Kr. e. 103-ban, a népre ruházta a pontifexek, augurok és X-viri sacrorum választását. Cic. leg. agr. 2, 7, 18. Vell. 2, 12. Sulla eltörölte (l. Leges Corneliae, II, 5).