TARTALOML

Leges Duiliae

Kr. e. 449-ben, 1) de consulatu resituendo, a decemviratus alatt fölfüggesztett consuli hivatalt ismét életbe léptette (Liv. 3, 54); 2) de provocatione, halálbüntetést szabott arra, a ki a plebset tribunusok nélkül hagyja, s a ki olyan magistartust állít föl, a melynek határozata ellen nem lehet fölebbezni a néphez.