TARTALOML

Leges Juliae (Augusti)

1) de majestate (l. o.); 2) de vi publica et privata (Paul. Sent. rec. 5, 26, 1. Dig. 22. 5, 3), l. Vis; 3) de ambitu (l. o.); 4) de adulteriis (l. o.); 5) de maribandis ordinibus, Kr. e. 18-ban, korlátozta a nőtlen életet s jutalmat biztosított a többgyermekű szülőknek (Hor. carm. saec. 20. Suet. Oct. 34. Gell. 2, 15); a Kr. u. 8-ban Augustus kivánságára hozott l. Julia et Papia Poppaea nagy részben átvette ennek intézkedéseit (azért Julia is); e törvény tiltotta a házasság nélkül való életet a férfiakra nézve a 20–60. év közt, a nőkre nézve pedig az 50 éves korig; a nőtlen nem fogadhatott el örökséget, legfölebb a legközelebbi agnatusától; nős, de gyermektelen férfi is csak felét kaphatta örökségének; a többgyermekű szülőknek nagy elsőbbségi jogokat biztosított (l. Jus liberorum); meghatározta a válás föltételeit (l. Divortium) stb; 6) judiciaria (Dig. 22, 5, 4. 47, 15. 3. 48, 14, 1. Gaj. 4, 30); 7) de vicesima hereditatium, l. Államháztartás, 5; 8) de annona, 20 aurenst szabott büntetésül arra, a ki a gabonát társulatok alakításával vagy a gabonaszállítás akadályozásával drágította (Dig. 48, 12, 2); 9) sumptuaria, a lex Cornelia (l. o.) rendelkezését jelentékenyen kitágította. Gell. 2, 24.