TARTALOML

Lurius

M. Lur. Agrippa, Kr. e. 40-ben mint Sardinia helytartóját Sextus Pompejus ellen küldték, de a hajóhad vezére Menodorus megverte. Az actiumi csatában Octavianus hajóhadának balszárnyát vezérelte. Dio Cass. 48, 30. Bell. Pat. 2, 85.

B. G.