TARTALOMM

Milites.

– 1. Augustales, kiket Augustus, és Augustales secundi v. Flaviales, kiket Vespasianus csatolt a legiókhoz; a részleteket nem ismerjük. Veg. 2, 7. Tac. ann. 14, 15. – 2. Augustani (Tac.) v. Augustiani (Suet.), Nerónak 5000 erős, fiatal plebejusból álló claqueur-csapata, mely factiókra volt osztva s fiatal lovagok vezetése alatt állt, kiknek szintén Augustani volt a nevök. Szinészies öltözetben, cziterát s lantot hordva kisérték ezek Nerót zenei művész-útjain, hogy fellépésének hatását ének módjára begyakorolt egyöntetű rhythmikus tetszésnyilvánításukkal (euruJmwV ecboan) emeljék. Beleszóltak a játékba, kitöltötték a szüneteket s ha a közönség eljárásuk ujdonságától elragadtatva segíteni akart nekik s hangos tetszésnyilvánításba tört ki, nem ritkán véres verekedésre került a dolog. A csapat eszméjét Nero Alenxandria lakosaitól nyerte (modulatis Alexandrinorum laudationibus). Dio 61, 20. 63, 18. Suet. Ner. 20, 15. Tac. ann. 14, 15. 16, 5. – 3. Diruti, zsoldlevonással büntetett katonák. Varro ap. Non. p. 532M. Fest. ep. p. 49 Th. – 4. Duplaeres (szárazföldi katonák), duplicarii (tengerészek), kiket dupla gabonaadaggal jutalmaztak, a mivel valószínűleg zsoldemelés is járt. Varro l. l. 5, 90. Liv. 2, 59. 11, 24, 47. Veg. 2, 7. – 5. Navales, hajósok, matrózok és néha tengerészkatonák, a kik közt működésöket tekintve nem volt különbség. – 6. Subitarii vagy tumultuarii, kiket hamarjában, sietve toborzottak sürgős hadi szolgálatra. Liv. 3, 4, 30. 40, 26. – 7. Tunicati, a kik büntetésből egy szál tunicában álltak a fővezéri sátor előtt. Suet. Oct. 24.

SZ. I.