TARTALOMM

Milliarium (miliarium), miliare, mille passuum

milion, mérföldjelző kő (a class. íróknál lapis m.), melyre a mérföld folyó számán kívül néha az út építőjének vagy a kő felállítójának neve (később a császár neve) is bele volt vésve. Több maradt ránk (az 534. á. Severus Alexander idejéből való m.-ot mutat, melyet Ó Szőnyben találtak s mely jelenleg a m. nemzeti múzeumban van; fölirata; Imp[erator] Caes[ar] M. Aur[elius] Severus Alexander p[ius] f[elix] Aug[tustus] pontifex M[aximus] tribu[ni]ciae potestatis VIIII co[n]. s[ul] III. p[ater] p[atriae] restituit a Bri[getione] m[ilia] p[assuum]. II.); felirataikat l. a Corpus Inscriptionum Latinarum cz. gyűjteményben (pl. I, 550, 535–7; X, 6895 stb.; Daciából CIL III 1627. 8060–1; Pannonia Inferiorból u. o. 3699–3748. 6465–71. 10615–58; Panonnia Superiorból u. o. 4613–54. 11313–44). A távolságokat a római forumon a Saturnus-templom mellett levő első mérföldkőtől, az ú. n. m. aureumtól számították, melyet Augustus emeltetett (Tac. hist. 1, 27) és római mérföldekben (= 1480 méter, l. Mérték) fejezték ki; Galliában azonban Caracalla koráig a leguákat (lieu = 1500 passus, 2225 m.) használták egységül. V. ö. Cippus.

GY. GY.

534. Mérföldjelző (M. N. Múzeum).

534. Mérföldjelző (M. N. Múzeum).