TARTALOMM

Mithridatis regio

MiJridatou cwra, sarmatiai vidék, a Rha folyamától (Volgától) Ny.-ra; oda menekült Kr. u. 45-ben Mithridates bosporusi király a rómaiak elől. Tac. ann. 12, 15. 21. Dio Cass. 60, 8.

P. K.