TARTALOMM

Mithridatium

to MiJridation antidoton, ötvennégy különböző alkatrészből összetett gyógyszerkészítmény, a melyet VI. Mithridates Eupator, a «nagy» pontusi király (l. o.) állított össze és használt legelőször mint a mérgezéseknek állítólagos egyetemes ellenszerét. Mithridates sokat foglalkozott a gyógyszerek és mérgek hatásának kutatásával és ezen irányban halálra itélt egyéneken valamint önmagán is számos kisérletet végzett. Minthogy állandóan rettegett a megmérgeztetéstől, naponkint különféle mérgeket szedett be lassanként növekedő adagokban, hogy szervezete a mérgek káros hatásával szemben a fokozatos szoktatás által ellentállóvá váljék. Halála után művei legyőzőjének Pompejusnak birtokába kerültek, a ki ezeket latin nyelvre lefordíttatta, de sem a művek eredetije sem latin fordításuk nem maradt reánk. Főműve, a Jhriaca, a mérges állatokról és az állati mérgek ellenszereiről szólott, upomnihmata cz. naplója pedig gyógyszertani és méregtani kisérleteinek eredményeit tartalmazta. A m. összetételét Celsus leirásából ismerjük; legfontosabb alkatrészei opium, továbbá a gyöngyjáczint hagymája (bulbus scillae maritimae) és bors voltak. A m. egyrészt mint a mérgezések ellenszere, másrészt mint idegcsillapító gyógyszer évszázadok hosszú során át nagy becsben tartatott. Plin. n. h. 25, 6., 29, 24. és t. Plut. Pomp. 37. Gell. 17, 16. Scribon. Larg. de comp. medic. 44. Gal. de antidot. 1.

TI. M.