TARTALOMA

Anio

előbbi neve Anien,Aniwn, felső része m. Aniene, az alsó Teverone, italiai folyó; Trebánál ered a hernicusok lakta hegységben, rohamos folyásában Tibur városa mellett híres vizesést képez (azért praeceps, Hor. od. 1, 7, 13), azután határát képezte Latiumnak és Sabinumnak; Rómától északra a Tiberisbe ömlik. A régiek igen sokszor említik. Tiburtól jött a vizvezetékek egyik legrégebbikén a víz Rómába, melyet M’. Curius Dentatus készíttetett Kr. e. 265-ben a pyrrhusi háború zsákmányából; egy másik vízvezeték készítésének megkezdése Caligulára és Claudiusra vezethető vissza. Az A.-ba folyt a Horatiusnál (ep. 1, 18, 104) említett Digentia patak.

K. B.