TARTALOMA

Anius

AnioV, ókori jós Delos szigetén, úgylátszik az Andrus és Euboea között fennállott istentiszteleti vonatkozásoknak mythikus képviselője. A hagyomány szerint szülei Apollo és Creusa vagy Rhoeo, a kit haragos atyja, Staphylus egy szekrényben a zajló tenger hullámaira bízott. A hullámok a szekrényt Delos partjaihoz hajtották, a hol Creusa partra szállott és ott A.-t szülte. Apollo előbb megtanította fiát a jóslat tudományára, azután megtette őt papnak és a sziget királyának. Diod. Sic. V. 62. A Trója ellen vonuló görögöket vállalkozásukban segítette (l. Oenotropi). Mikor Aeneas bolyongásai közben Delos szigetére vetődött (Vergil. Aen. III, 80; Ovid. Metam. XIII, 632), A.-nak leányát, a jóslatairól híres Laviniát feleségül vette és magával vitte Italiába. Dion. Hal. I. 59. Állítólag róla nevezték el Lavinium városát. Schol. Verg. Aeneiséhez, III. 80.

L. M.