TARTALOMA

Apamea

Apameia, több ázsiai város neve, Seleucus Nicator neje után elnevezve. – 1. Mesena sziget legdélibb hegyében az Euphrates és Tigris összefolyásánál, m. Korna. Plin. 6, 27. 31. – 2. Nyugatra Edessától az Euphrates mellett m. Rumkala. Plin. 5, 24, 21. – 3. A. ad Orontem s. Axium, Seleucus által megnagyobbított fővárosa Apamene tartománynak Syriában, egy tó közelében (’ApameitiV limnh), Posidonius stoikus szülőhelye, m. a Kalaat el-Medik romjai. Strab. 16, 753. – 4. A. Rhagiane, ’A. h proV RagaiV, Choarene tartomány fővárosa Parthia és Media határán, a Caspiusi szorosoktól délre, görögök által alapítva. Strab. 11, 514. – 5. A. Cibotus (KibwtoV) és ad Maendrum néven is, m. Diner, a Maender és marysas összefolyásánál, Phyrgiának legjelentékenyebb városa, nagyon élénk kereskedéssel és római uralom alatt conventus juridicus. Strab. 12, 577. Liv, 38, 13. Cic. ad fam. 15, 4. Tac. Ann. 1, 58. – 6. Apamea Myrlion (Murleiwn) Bithyniában, 1/4 órányira a cianiai tengeröböl déli partjától, kikötővel, m. Mudania. Strab. 12, 561.

E. B.