TARTALOMA

Apaturia

ta ’Apatouria (ebből: á copulat. = ama és patwV, jratwV, egy phratria tagjainak összejövetele; v. ö. Suid. s. v.). Athenaeben a politikai jogok gyakorlásának első s főfeltétele volt, hogy valaki polgári szülőktől származzék s valamely phratria jegyzékébe (jratorikon grammateion) fel legyen véve. A felvétel és bejegyzés az A. ünnepén történt, mely ünnep az egész ión törzszsel közös volt (Herodot. 1, 147) és Athenaeben a Pyanepsion hónapban (okt.–nov.) három napig tartott. Az első nap volt a dorpia (ebből anarruein=Juein; v. ö. Suid. s. v.), mert ekkor mutatták be Zeus Phratriusnak és Athenének államrészről az ünnepi áldozatot, melyen az összes polgárok ünneplő ruhában s kezükben fáklyával vettek részt. A harmadik nap volt a kourewtiV, mely vagy onnan kapta nevét, hogy akkor nyírták le s áldozták fel az isteneknek a gyermekek haját (keirein nyírni; v. ö. Suid. s. v.), vagy pedig onnan, hogy ezen a napon vitte az atya v. megbizottja (kurioV) fiait és leányait (ión koroi és kourai, att. koroi és korai) a phatria jegyzékébe való felvétel végett az egybegyűlt phratorok elé. Hesychius szerint (s. v. apatouria) még negyedik napja is volt az ünnepnek, az u. n. epibda. Ez azonban tévedés, mert epibda általában bármely ünnep utáni nap. A felvételnél a következő volt az eljárás. Az apának először is esküvel kellett erősítenie, hogy gyermeke törvényes származású. Isaeus, Ciron. 19. Ha senki kifogást nem tett, akkor a gyermek és az apa neve jegyzékébe vétetett, a miért az apának minden bejegyzett gyermeke után egy juhot vagy kecskét (koureion, meion) kellett felajánlania: ha azonban valakinek a felvétel ellen alapos kifogása volt, az áldozati állatot azonnal el kellett vezetnie az oltártól (Demosth. Macart. 14), mert az áldozat is, a felvétel is elmaradt. Kétes esetekben a phratorok szavazással döntöttek. Demosth. i. h. Az ünnepet áldozati lakoma rekesztette be, melyen a fiúk egymással versenyezve különféle szavalatokat adtak elő, a tanulásban tett előmenetelük bemutatása végett. Plat. Tim. 21. B. v. ö. Fustel de Coulanges-Bartal, Az ókori község 163. 1.

M. J.