TARTALOMA

Aporrhta

így hivták Athenaeben 1) azokat a tárgyakat, melyeknek kivitele tilos volt, mint a gabona s a hajóépítéshez szükséges eszközök: épületfa, szurok, len, kötél stb.; 2) bizonyos becsületsértő szavakat, mint androjonoV, patraloiaV, rifawtieV, melyeket athenaei polgárra alaptalanul alkalmazni 500 drachma büntetés terhe alatt tilos volt; ha valaki halott ellen követett el ily becsületsértést, kétszeresen büntették, ha pedig hivatalnokot sértett meg ily szavakkal, atimiába esett; 3) a vallásos titkokat, melyeket kifecsegni, vagy elárulni nem volt szabad.

D. I.