TARTALOMR

Rogatio

törvényjavaslat, a melyet a népgyűlés határozata emelt törvénynyé (lex); e nélkül is használták azonban néha visszaélésképen törvény gyanánt. Cic. Sest. 29. Att. 3, 20. A császárkorban Claudiusról és Nerváról olvassuk, hogy rogatióval fordult a néphez. Tac. ann. 11, 13 skk. Agr. 3. Plin. ep. 9, 13. 4. A császárnak a senatus mint törvényhozó testület elé vitt s egy quaestorral fölolvastatott véleményszerű indítványát relatiónak nevezték.

CS. JÓ.