TARTALOMR

Rogator

1) törvényjavasló és az, ki a törvényjavaslatot szavazásra bocsátja; 2) szavazatkérdező; a nyilvános szóbeli szavazás idején minden szavazó-osztálynak (centuria, tribus, curia) volt egy rogatora, a ki megkérdezte a kerítésből kilépő polgártól, hogy kire vagy mire szavaz (Cic. div. 2, 35. 75. n. d. 2, 4, 10); 3) szavazás (tabula) behozatala után a r. elnevezést alkalmazták a szavazatgyüjtő ládika felügyelőire (custodes ad cistam v. tabularum), a kik a kiszedett szavazatokat is ponttal (punctum) megjegyezték, kiki a saját táblája illető rovatában, azután megolvasták. Cic. Planc. 22. Pis. 15.

CS. JÓ.