TARTALOMA

Arcas

ArkaV, az arcadiai népnek törzsökös őse, Zeusnak és Callistónak fia. A mythologiai és költői hagyomány szerint ő hintette el a műveltség első csiráit az arcadiai pelasgusok között: tőle tanulták, hogyan kell a juhok gyapját felhasználni, kenyeret sütni, stb. Halála előtt Arcadiát felosztotta három fia: Azan, Aphidas és Elatus között. Sirját Mantinea piaczán mutogatták, Hera oltárának közelében. Paus. VIII. 4, 1 skk; IX. 3; Ovid. Metam. II. 405 skk. 468; Fasti, II. 183 skk. A mondája együtt alakult meg az arcadiai néptörzsek egységével; történeti magva Megalopolisnak mint szövetséges fővárosnak alapitása.

L. M.