TARTALOMA

Arcesilaus

ArcesilaoV. – 1. Arc. IV., Batthusnak (l. Battus, 1.), Cyrene alapítójának utóda, Cyrene uralkodója, kinek a pythiákon Kr. e. 466-ban való győzelmét Pindarus egy ódában (pyth. 4) dicsőítette. – 2. A középső academia néven ismeretes philosophiai iskola alapítója, meghalt 244. kr. e. Inkább élő szóval, mint az irodalom utján hatott. Semmiféle munkáját nem ismerjük. Felfogása – a mint a régiek nyilatkozataiból tudjuk – majdnem sceptikusnak mondható (Cic. de or. 3, 18, 67: ex variis Platonis libris sermonibusque Socraticis hoc maxime arripuit, nihil esse certi, guod aut sensibus aut animo percipi possit). Módszerében Socratest követi.

F. E.