TARTALOMA

Argyraspides

arguraspideV, azon görög sereg maradványa, mely Nagy Sándort Ázsiába kisérte és a Gedrosia sivatagjain való visszavonulást is átélte. E régi bajtársait Nagy Sándor Caramaniában külön testőrcsapattá szervezte, mely indiai ezüsttel bevont paizsától A. nevet nyert. Mint testőrség, a nehézfegyverzetű gyalogsághoz tartoztak (Arr. 7, 11. Curt. 8, 5), míg a hypaspistesek agemája a könnyűfegyverzetű, a etairoV-ok agemája pedig a lovas testőrséget alkotta. Sándor halála után az Eumenes és Antigonus közt folyt harczokban jelentékeny szerepet vittek; előbb Eumenes parancsnoksága alatt állottak, de utóbb Antigonushoz pártolván, ez nagy igényeik miatt feloszaltta őket. Curt. 4, 13. 8, 5. A későbbi syriai királyok újra szerveztek argyraspides-csapatot, mint cohors regia-t. Liv. 37, 40. Alexander Severus római császár utánzásából szintén állított fel ilyen sereget, sőt chrysoaspides-t aranyozott paizszsal. Lamparid. Alex. 50.

D. L.