TARTALOMA

Argukologein, argurologoi.

Az athenaeiek különösen a peloponnesusi háború alatt jelentékeny, gyakran igen nyomasztó és önkényes hadi adót szedtek szövetségeseiktől a háború költségeire. V. ö. Thuc. 2, 69. 3, 19. 4, 75. Xen. Hell. 1, 1, 8. Ennek a neve volt argurologein, a vele megbizottaké pedig argurologoi. Alcibiades csupán Parusból 100 talentumot vett be, s az ily zsarolás által már régebben is gyűlöletesekké tették magokat az athenaeiek szövetségeseik előtt.

D. I.