TARTALOMT

Theodectes

QeodekthV. – 1. Phasselisből, hirneves rhetor és tragoediaíró, Plato és Isocrates tanítványa, nagy emlékező tehetséggel és testi szépséggel megáldott férfiu. N. Sándorhoz benső barátság fűzte. Azon az ünnepélyen, melyet Artemisia 352-ben a Maussollus emlékére állított Mausoleum felavatásakor rendezett, egy Mausollus cz. drámával nyerte el a díjat. Az adatok szerint 50 drámát írt és 8-szor győzött. Aristoteles is nagyra becsülte. Tragoediákon kívül írt beszédeket; szónoklattana a középkor végéig általánosan használatban volt. V. ö. Pecz. V., A gör. trag. 231. l. Nauck, Trag. Graec. fragm. p. 81, 2. kiad. – 2. Ennek fia, szintén rhetor.

SCH. A.