TARTALOMA

Actium, Acte

Akion (h ’Akth is), háromszögalaku homokos földnyelv az ambraciai (most Arta) öböl kijáratánál (Polyb. IV, 63); olasz neve la Punta. Acarnania legészakibb nyúlványa; Apollo templomáról volt híres, melyet az acarnaniabeliek már Kr. e. 425 óta szent helynek tekintettel és Apollo ’AktioV tiszteletére nagy ünnepiességeket rendeztek. Strab. 7, 325 és 10, 451. Nevezetes ama híres tengeri ütközetről, melyet Augustus Kr. e. 31-ben vivott Antonius és Cleopatra ellen; ezen ütközet tette Augustust végleg a római birodalom urává; minthogy győzedelmét Apollónak tulajdonította, felújította a tiszteletére rendezett ünnepeket, melyeket négy évenkint ünnepeltek; a régi templomot kibővitette s kijavíttatta; az ünnepi játékokat azonban a szemben fekvő Epirus nyúlványára helyezte át; ugyanott a győzelem emlékére Nicopolis nevü várost alapított s Apollo tiszteletét Rómában is terjesztette. Svet. Oct. 18; Tib. 6. Dio Cass. 51, 1. Apollo templomán kívül meg Aphroditének is volt ugyanitt temploma, melyet a monda még Aeneasnak tulajdonít. Dion. Halic. 1, 50. Verg. Aen. 3, 275.

K. J.