TARTALOMA

Actor.

– 1. A törvénykezésnél vádló. – 2. A családban azon rabszolga, ritkábban szabadon bocsátott, a vidéki városokban szabad ember is, a ki urának vagy gazdájának bizalma folytán úgy otthon, mint a tanyán a háztartást vezette, a bevételekről és kiadásokról gondoskodott és az egész gazdaságra felügyelt; actor summarum, pénztárnok. A császárok korában az egyes városok közös pénztárnokát actor publicusnak nevezték. Plin. epsit. VII, 18. – 3. Szinész, l. Szinjátékok, 4.

SZ. GY.