TARTALOMV

Volumen.

– 1. Tekercs, könyv, több vékony papyrus-szalagnak összeragasztásából keletkezett lap, melyet, ha teleírták, egy hengerre tekertek fel. Az olvasó aztán erről göngyölgette le. Innen származik a kifejezés: evolvere librum (könyvet olvasni). Cic. ad. Att. 10, 10. – 2. Kötet; ha a munka ugyanis nagyon hosszú volt, több részre (könyvre) osztották, a melyek mindegyikét egy-egy külön lapra, illetőleg tekercsre írták (892. ábránk herculaneumi leletből származó öt összegöngyölített kézirattekercset mutat). Ov. trist. 3, 14, 19. V. ö. Könyvek.

SZI. GY.

892. Volumina.

892. Volumina.