121. MAGYARNÁDAS

1299-ben Nádasd (C. Suciu: Dicţionar istoric.), 1285-ben Nádas (Györffy: Az Árpád-kori. III. 364), 1314-ben is Nádas, 1378-ban Felnádasd, 1425-ben Nádasthelke, 1485-ben Magyar Nádasd, 1517-ben Magyarnádas (C. Suciu: i.m.) néven jelentkezik az oklevelekben.

Középkori templomról nincs adat. De lakói mindenképpen katolikusok voltak, amint ismétlődő előneve (magyar) jelzi.

Katolikus lakói a reformáció során reformátusok lesznek.

A XVIII. században református leányegyház. (Benkő J.: Transsilvania. II. 184.) Előbb Szentpál anyaegyházhoz tartozott, majd Mérához. (Helységnévtár. 1913.)