122. MEZŐSZOMBATTELKE

1228-ban szerepel először az okiratokban. (Györffy: Az Árpád-kori. III. 375.) 1329-ben Zombathelek néven jelentkezik. (Suciu: Dicţionar istoric.) 1349-ben Zombathteluke, 1462-ben Zomathtelke, 1463-ban Mezewzombathtelke formában szerepel (uo.).

Középkori templomról nincs adat. Lakói azonban a XIV. században katolikusok voltak, amiről az 1329. évi határjárási helynevek beszélnek: Akaszotberek, Bűzös-tó, Lyukashatár, Chunkafa, Szarvas-tó, Azu erdeje, Legenfark, Kereztus erdő. (Documente. XIV. C., II. 280.)