123. NÁDASKORÓD

1334-ben jelentkezik a forrásokban Coroug néven. (Györffy: Az Árpád-kori. III. 360.) Katolikus, majd református lakói kipusztulnak. 1660-tól görögkeletiek lakják.