136. LŐRINCRÉVE

1348-ban Leurynchreéve, 1587-ben Leorincz Réwe, 1696-ban Lörinczréve néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Középkori templomról nincs adat.

Mivel azonban a XVIII. században tiszta református falu templommal, bizonyos, hogy a középkorban feltűnésekor lakói katolikusok voltak, és a reformáció idején lettek reformátusok.

A XVIII. században református filiális egyház, mint Újfalu (Tompaháza) filiája. (Benkő J.: Transsilvania. II. 183.; Alsó-Fehér vm. monográfiája. I. 466.)

E század elején is református egyháza van. (Helységnévtár. 1913.)