137. MAGYARKAPUD

1264-ben jelentkezik először az oklevelekben Cupud néven. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 168.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) A székeskáptalan birtoka volt.

Középkori templomról nincs adat, de már a reformáció előtt voltak a faluban katolikusok, akiknek utódai a XVIII. században református anyaegyházat alkotnak. (Benkő J.: Transsilvania. II. 185.)

A múlt század közepén is református egyházközség, akárcsak e század elején, református templommal. (Ref. Névkönyv. 1868. 20.; Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom