{II-2-242.} VII. LAPKÍSÉRLET A ROMANTIKUS LÁZADÁS

Vértesi Arnold a Deutsch Testvérektől végkielégítésként kapott 800 forintból újabb lapot alapított, amelynek kiadó-tulajdonosa is, szerkesztője is maga volt. Az Ország-Világ az 1870. december 11-én megjelent mutatványszám után 1871-ben végig megjelent, vasárnaponként másfél negyedréten. Májusig nyolcoldalas politikai melléklapja is készült, a kettő együtt negyedévenként 3 forintba került.

A lap a Vértesi szerkesztette Magyarország és a Nagy Világ formai sajátosságait és szerkezeti arányait követte. Szemléletileg és tartalmilag egyértelműbben kötelezhette el magát a baloldali ellenzékiséggel, hiszen kiadó sem kötötte meg kezét. Vértesi baráti körével, szellemi társaságával vette körül új lapját is: Áldor, Tóvölgyi, Darmay Viktor, Abonyi Lajos, Dalmady Győző, Komócsy Lajos, Lauka, ifj. Ábrányi Kornél és Csukássi írták nagy részét. Az Ország-Világ pártállása szélsőbaloldali volt, de megjelenési évére való tekintettel főként franciabarátnak látszott. A közművelődési lapok közül itt szerepelt legtöbbet és legkitüntetettebb helyen a párizsi kommün, osztatlan szimpátiával ábrázolva. Többek között Vértesi Arnold A commune harca című regénye is megjelent folytatásokban. A történelmi ismeretterjesztő írások zöme valamilyen módon kapcsolódott az 1848–49-es szabadságharc eseményeihez vagy más forradalmak emlékeihez. Mentovich Ferenc Materializmus és a háború című írása a materializmust – ezúttal Alexander Bernát ellen – védő vitacikkeinek egyike volt: a természetre irányuló darwini létharc elméletét választotta el a háborútól. A talán György Aladár tollából származó névtelen cikk a Magyarország és a Nagy Világ után itt is megjelent Marxról és az internacionáléról. A politikai baloldaliság, a forradalmakkal rokonszenvező, romantikusan lázadó vagy nemzeti ellenálló magatartás azonban csak ritkán érdeklődött valóságos társadalmi problémák iránt.

Az Ország-Világ nem tudott önálló arculatot ölteni, bár szemléletileg újdonságot jelentett laptársaihoz képest. Ez önmagában még nem tette lehetővé meggyökerezését, elterjedését. 1871 végével megszűnt.