{II-2-435.} I. A TISZA KÁLMÁN-KORSZAK KÖZMŰVELŐDÉSI SAJTÓJA 1875–1890


FEJEZETEK

Alig van valami ismeretünk a Tisza Kálmán-kor közművelődési sajtójáról. A Vasárnapi Újságban évenként közölt, csoportosított bibliográfiák csak támpontot nyújthatnak. A szerkesztői visszaemlékezések az egyes lapok megindulásán kívül csak későbbi időpontokra adnak érdemleges adatokat, mert visszatekintve szerzőik számára ez a korszak nagy események, látványos fejlődés nélküli, unalmas „békeéveknek” tűnt.

A közművelődési és a szépirodalmi lapok között az 1880-as években elmosódott a határ, így csak hozzávetőlegesen lehet szétválasztani az egyes laptípusokat. Számításunk szerint tizenöt év alatt, 1889 végéig összesen 63 közművelődési, ifjúsági és női lap jelent meg magyar nyelven, közülük 23 vidéken (ezek 3 ifjúsági lap kivételével egy éven belül megszűntek). A közművelődési és családilapok száma 37, az ifjúsági és gyermeklapoké 19, a női lapoké mindössze csak 7 volt. Az 1875 előtti időszakkal összevetve feltehetően kevesebb volt az új lapalapítási kísérlet s több az olyan lap, amely évekig fenn tudta tartani magát.