{II-2-444.} II. A DZSENTROID KÖZÉPOSZTÁLYI OLVASÓRÉTEG LAPJA,
A VASÁRNAPI ÚJSÁG


FEJEZETEK

Az „enciklopédiai”, a képes ismeretterjesztő hetilapok legidősebbje és mintaképe a Tisza Kálmán-korszak másfél évtizede alatt sem vesztett népszerűségéből. Szerkezeti és sajtóműfaji változásai, a belső arányeltolódások a Vasárnapi Újság jellegének, szerepének változását takarták. A kiegyezés utáni években elsősorban a liberális polgárosulás útján haladó köznemesség és a városi értelmiség lapja akart lenni. Most viszont az adott dzsentri réteget feltétel nélkül elfogadó, kiszolgáló képes családi lap szerepét töltötte be.