II. KÖTET.
A VÁRAK. BIRTOKOSAIK ÉS ZILAH TÖRTÉNETE.


FEJEZETEK
SZILÁGY VÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA.
SZILÁGY VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBIZÁSÁBÓL.
IRTA
DR. PETRI MÓR.

KIADJA SZILÁGY VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE. 1901.