{17.} I. KÖTET.
SZILÁGY VÁRMEGYE ÁLTALÁNOS TÖRTÉNETE
A LEGRÉGIBB IDŐKTŐL NAPJAINKIG.


FEJEZETEK