Gelendi

Antal deák és fiai: János, Lázár meg Benedek azon felperesek között voltak, kiknek érdekében 1480 ápr. 5. előtt a középszolnoki Bodótelke, máskép Pósatelke birtok elfoglalása miatt, a mely birtok a felpereseket örökség útján illette, perbe idézték Sándorházi Porkoláb Miklóst és Lászlót.*Dl. 27,939. Talán egy Seléndivel. L. ezt.