Gellért

(Gellér, Gellérd.) 1791-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége visszahelyezte előbbi adómentességébe a peéri Geller-családot azon armalis alapján, melyet e család 1722 julius 27-dikén VI. Károly császártól nyert. Gellér (Gelért) András, János és Zsigmond úgy az 1797-diki, mint az 1805-diki összeírásokban szerepelnek Peérből. 1797-ben más telkén lakó, immunis nemesek. 1805-ben Zsigmond 33 éves, András 40 éves és János 50 éves; de ekkor a peéri adózó nemesek közt fordúlnak elő a fegyverfoghatók névsorában. Jánosról megjegyezték, hogy «erőtlen». Ugyanekkor Gellért Mihályt és Györgyöt gyalogosoknak vették föl az ákosi fegyverfogható adózó nemesek névsorába, Mihály homagiális esküt is tett; Gellért Péter (46 éves) nemeskeszii szabad állapotú lakos.

Bagó Gellerd Dávid 1741-ben krasznavármegyei nemes személy.