Gombási

Zsigmond 1780-ban zilahi választó polgár.